Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

Kvantemedisin & Bioresonans

Bioresonan kartlegger ubalanse i kroppen og er en naturmedisinsk behandlingsform som er totalt smertefri.

Bioresonans blir brukt av både leger og naturterapeuter i en rekke land. Med bioresonans tester vi også allergier og behov for vitaminer, mineraler og en rekke andre sporstoffer.

Bioresonans kartlegger kroppen din
Bioresonans er en inngangsport til et helhetlig tilbud. Ved å bruke det riktig kan vi dekode kroppen slik at vi enten kan behandle selv, eller sende pasienten videre til andre terapier vi finner er indikert, slik som f.eks. kiropraktor, lege, fysioterapeut.

Alle cellene i kroppen har sitt eget svingningsmønster (frekvens). Når en celle endrer svingningsmønster, kan det på sikt oppstå sykdom. Bioresonansmaskinen plukker opp feilsvingningene i cellene, speilvender dem og sender dem tilbake til kroppen. Dette gjør at kroppen starter med å arbeide som den skal for å få bukt med problemene du har.

vivian