Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

Hva er Still Point?

Still Point betyr stille punkt, eller punktet der alt står stille. Religioner, filosofier, og mysterieskoler til alle tider har hevdet at man må komme til dette senteret av seg selv, det stille punktet, før man kan åpne seg mot sannhet. Dette universelle prinsippet er enkelt, men samtidig vanskelig å praktisere.

I mange tradisjoner sies det at Sannhetens stemme alltid er den laveste. Man må lytte, virkelig lytte, dersom man skal kunne høre den. Og man må oppnå indre stillhet før man kan begynne å lytte. Det Stille Punktet er dermed ikke målet, men selve utgangspunktet.

I vårt samfunn er vi omgitt av støy i en sånn grad at vi er ute av fokus mesteparten av tiden. Vi er stresset, distraherte og opptatt av å få det daglige maskineriet til å fungere.

Når vi så skal sette oss ned for å lytte, er vi så fulle av indre støy at det ofte kan være vanskelig å skille på hva som er virkelig intuisjon og hva som er ens egne sanser som spinner.

Still Point er en metode for å assistere individet i å finne sitt eget stille punkt. Hva man så ønsker å åpne seg opp for, er det bare den enkelte som kan avgjøre. Metoden er fullstendig trosnøytral, og kan læres av alle.

De fleste erfarer at de kommer i en dypere kontakt med sitt eget indre, og at sammenhengene i deres eget liv blir tydeliggjort. Svært mange opplever at de får en sterkere “link”, og at de får mer igjen for den spirituelle disiplin eller praksis de utøver. Terapeuter forklarer at de ved å benytte metoden på seg selv, blir mer “tunet inn” og at de arbeider mer effektivt. Som terapeutisk metode gjør klientene ofte fremskritt fortere, og finner veien ut av sin prosess på en mer bevisst måte. Som egenbehandling er metoden meget effektiv. Når man forstår at alle tilstander, både fysisk og psykisk, er manifestasjoner av ens egen virkelighet, vil man ved hjelp av Still Point virkelig kunne transformere sitt liv. Felles for det alle beskriver når de har begynt å praktisere Still Point er en tilstedeværelse av dypere ro i dagliglivet. De klarer lettere å fokusere på det de ønsker, og lettere være i “førersetet” av sitt eget liv.

Hva går metoden ut på?
Still Point som metode går i enkelhet ut på å assistere individet i å finne sitt Stille Punkt, for dermed å komme nærmere kjernen i sitt eget liv, på sine egne premisser.

Dette gjøres ved å balansere ulike lag og funksjoner i bevisstheten, chakra og aura. I denne prosessen benyttes testing (muskeltest eller pendel), et eget testskjema, essenser og visualisering. Still Point bygger på eldgammel kunnskap hentet frem igjen for vår tid gjennom Institute of Spiritual Integration System, som utdanner terapeuter i SIS, en kompleks og meget avansert metode av vibrasjonsmedisin.

Hvem kan lære Still Point?
Alle kan lære seg metoden. Still Point fungerer for avanserte terapeuter såvel som for “hjemmebrukeren” som ønsker et nøytralt og effektivt redskap for å behandle seg selv og sine nærmeste.

For mange fungerer kursene som en grunnutdannelse i hvordan man bruker essenser. Har du en interesse for essenser, anbefaler vi på det varmeste at du tar kursene. Du vil få et helt nytt innblikk i hvordan essenser fungerer og hvordan du kan bruke dem på måter som hittil har vært forbeholdt spesialister. Uansett bakgrunn og kompetanse vil du finne at Still Point er en metode som i sin enkelhet vil kunne bli et grunnleggende redskap for din videre prosess.

Hva er essenser?
Essenser, av mange kjent som blomstermedisiner, har vært i bruk i ulike former i tusener av år. Som en viktig del av folkemedisinen har essenser vært brukt både for sykdommer og spirituelle prosesser. I Europa beskrev Paracelsus allerede på 1500-tallet ulike effekter av dugg fra en rekke blomster. Han mente at alle sykdommer egentlig var et uttrykk for sjelelig ubalanse, og at essenser, dugg fra blomster, ville kunne gjenopprette denne balansen.

I vår tid var det Edward Bach som på 1930-tallet hentet frem denne gamle kunnskapen. Utdannet homøopat og lege forsket han på en rekke blomster og deres vibrasjonelle egenskaper. Resultatet ble et sett på 38 essenser som produseres den dag i dag.

Siden den gang har det imidlertid skjedd en rivende utvikling innen dette feltet. Det eksisterer i dag flere hundre produsenter av essenser på verdensbasis. Det produseres essenser av en rekke substanser. Blomster, trær, urter, grønnsaker, steiner, mineraler, farger, laser, lyd, hologrammer, energier, devaer, dyr naturområder og mye annet. Produksjonsmetodene har også blitt mer avanserte, i tråd med den stadig økende innsikt menneskeheten får på dette området. Flere produsenter forsker på essenser på samme måte som legemiddelprodusentene forsker på sine medisiner. Det finnes dermed tilgjengelig en overveldende dokumentasjon over fremstilling, oppbygning og effekter.

Internasjonalt skjer det en eksplosiv økning i interessen for essenser. Bruken av essenser er i dag den absolutt dominerende formen for alternativ medisin på kloden. Men trass i at det finnes ti-tusenvis av essenser tilgjengelig, er den allmenne kunnskapen om dette feltet meget lav. Mange, både terapeuter og privatpersoner, går til innkjøp av essenser uten egentlig å vite hvordan de virker eller hvordan de kan brukes mest effektivt. De ulike produsentene opererer ofte med svært ulike trossystemer og forklaringer, noe som bidrar til å forvirre brukerne

Med Still Point lærer du en enkel, trygg og effektiv metode som gir deg det du trenger for å få fullt utbytte av essensene.

Still Point består av 3 hovedtrinn, alle arrangert som helgekurs.

Trinn I:
Grunnleggende innføring i historikk i vibrasjonsmedisin og essenser. Du lærer om bevissthetens oppbygging, og om hvordan du kan behandle og balansere deg selv.

Trinn 2:
Du lærer mer om forholdet mellom utøver og mottaker. Du lærer om hvordan du kan behandle andre. I tillegg lærer du viktige prinsipper om hvordan du lukker og beskytter dine klienter.

Trinn 3:
Space Clearing. Du lærer hvordan du kan balansere og behandle rom, områder og naturen.

Trinn I og 2 er obligatoriske, da begge trinn er nødvendig for riktig forståelse og utøvelse. Påmelding skjer derfor til begge trinn samtidig. Trinn 3 er et tillegg dersom du ønsker å lære mer. Snakk med din kursinstruktør om tidspunkter og kursopplegg.
Du har mulighet til å bygge videre med kurs innenfor en bredt spekter av temaer. Du kan også utdanne deg til instruktør og holde kurs selv. Dersom du ønsker å virkelig fordype deg, kan du søke om opptak til utdannelsen i SIS.

Still Point er registrerte varemerker Copyright © 2001 Institute of Spiritual Integration System. Alle rettigheter reservert

Artikkel fra Moss Dagblad Onsdag 7. Juli 2001.

Takket nei til piller.

Hun sa nei til både sovepiller og smertestillende, selv om hun var  nyoperert og hadde vært gjennom en samlivskrise.
Dette er historien til en 49 år gammel kvinne som valgte bort sterke medisiner framfor alternativ behandling:

“Jeg hadde plager med ryggen, økonomiske problemer og var helt utslitt. Jeg hadde en alvorlig sykdom og gjennomgikk en operasjon på sykehuset. Etterpå fikk jeg tilbud om diverse smertestillende piller og sovemedisiner. Det var en hel pose med kjempesterk bedøvelse – som jeg sa  nei til”, sier kvinnen, som vil være anonym av hensyn til familien.

 Hard Trening.

Jeg har også drevet med ganske hard fysisk trening – det hjelper mot smerter. Piller bare ødelegger  kroppen, og særlig nyrene mener kvinnen. Hun fikk god hjelp hos MOSS NATURTERAPI og Lilian Hanson på Refsnes som er psykiatrisk sykepleier av yrket.
Hun har jobbet i psykiatrisk avdeling i 15år og har i tillegg spesialisert seg innen alternativ medisin i en god del år. Hun har kvalifisert seg som SIS integreringsterapeut – en metode som viste seg å  hjelpe denne kvinnen.

Sover bedre.

Denne terapien er en utvidelse av kinesiologi og stammer også fra Asia. Behandlingen går ut på og bedre energiflyten  i kroppen. For pasienten er det også viktig å være en god samtalepartner, sier Hanson.                    Kvinnen sier hun sover mye bedre og at hun plutselig har begynt å huske drømmene sine mer tydelig.  Jeg føler meg også roligere under stress og har nettopp gjennomført en eksamen med gode resultater. Det trodde jeg aldri jeg kunne klare, fortelle 49 åringen.

Ikke sårbart.

I dag føler hun seg lettet, har mer energi og bedre konsentrasjonsevne. Hun klarer også bedre å si fra når hun mener noe er urettferdig og hun har også fått bedre selvtillit. Jeg er heller ikke så sårbar som jeg var og har klart å ordne opp i de økonomiske  problemene jeg hadde. Energien og humøret er kommet tilbake takket være Lilian understreker kvinnen .

En annen av hennes pasienter var plaget av depresjon. Hun har også blitt bedre.

Spiste dårlig.

Vedkommende hadde depresjon i 14 dager med sju ukers mellomrom. Matlysten var borte og livskvaliteten lik null i depresjonsperioden. Hun var sårbar både privat og på jobben som gikk dårlig. Nå er perioden uten problemer økt til 13 uker, og pasienten klarer seg bedre når depresjonen står på, forklarer Hanson. Det gjelder også økt matlyst og at vedkommende stoler mer på seg selv.

Mette Harstad tekst og foto.

Space Clearing

Space clearing er i dagligtale metoder som har til hensikt å balansere eller rense et område for ubalanserte energier. I alle kulturer har man gjennom hele historien benyttet praksiser for å bearbeide energien eller bevisstheten i sitt livsmiljø.

Tradisjonelt har dette faktisk blitt tillagt like stor vekt som det å helbrede mennesker. Man har forstått at mennesket er en del av det miljø han eller hun ferdes i, og at det ikke er mulig å opprettholde en god helse eller ren bevissthet i et område med negative programmeringer. Området ble derfor normalt tillagt like stor vekt som individet når det kom til å bearbeide sykdom eller andre ubalanser.
Interessen for dette feltet er økende i vesten, også blant nordmenn. I hovedsak skyldes dette den generelt økende interessen for alternativ terapi og selvutvikling. Stadig flere forstår at det er en sammenheng mellom hvordan vi har det og det miljø vi befinner oss i. Mange utvikler også en større sensitivitet og intuisjon, og blir mer følsomme overfor hva som “sitter i veggene” eller hvilke energier som er i et område.

Dette gjør at det for mange nå er naturlig å arbeide med sitt livsmiljø på samme måte som de arbeider med sin prosess gjennom spirituelle øvelser og alternativ behandling.

I dag finnes det mange teknikker for space clearing. For de fleste er det grunnleggende å skulle rense ut negative energier og skape en behagelig atmosfære. Faren er imidlertid at man gjennom å gripe inn i områdets energier kan skape nye ubalanser. Noe som oppleves som en ubalanse, kan faktisk være et balanserende element i et større bilde. Naturen er kompleks, og det gjelder i høyeste grad også naturens energier og bevissthet.

Space Clearing optimaliserer miljøet for hjemmet eller bedriften. Space Clearing kan gi hjemmet eller bedriftene økt trivsel og kan føre til økt omsetning som et resultat av den forbedrede flyten av energier i lokalene.

Still Point Space Clearing skiller seg fra andre metoder ved at den inkluderer alt som et energetisk økosystem. Ubalanser som oppstår innebærer ikke at man trenger å fjerne noe. Nøkkelen til balanse er heller å finne ut hvordan alt som er der kan fungere sammen uten å skape friksjon. Still Point Space Clearing rydder ting på plass, og skaper gjennom det rom for alle elementer.

Metoden likestiller dermed alle livsformer, energier og bevisstheter som er i et område, og sørger for at alle kan få en opplevelse av sin egen plass. Still Points filosofi er at alt liv, uavhengig av form, har sin funksjon i universet, og at ingen har rett til å fortrenge noen fra sin plass. Man lærer seg heller å samarbeide med naturens iboende intelligens. Metoden går ganske enkelt ut på å rydde energiene på plass der de hører hjemme. Når man har det rotete hjemme, trenger man selvsagt ikke kaste alt for å få det ryddig. Man trenger bare plassere tingene i skap og skuffer, der det hører hjemme.

Still Point Space Clearing er derfor en terapeutisk metode for å skape harmoni og balanse. Ved å respektere alle energier og bevisstheter, kan man få alt til å samarbeide om å skape et harmonisk område. Husk at alt liv fra naturens side søker balanse, og at man ved å stimulere denne egenskapen vil kunne oppnå mye mer enn ved å “rense ut”. Dersom man stimulerer til innbyrdes balanse og arbeider med intelligensen i naturen, vil det som er unødvendig bli renset ut av naturen selv.

På de fleste steder vil man derfor utføre flere behandlinger, og assistere området gjennom en utviklingsprosess, på samme måte som når en pasient mottar terapi. Reaultatet er at området svært ofte kommer seg videre i sin bevissthet, og får utløst og bearbeidet erfaringer og programmeringer. Man kjenner at miljøet samarbeider på en mer konstruktiv måte, og underbygger positivitet og utvikling.

Selve behandlingen skjer gjennom bruk av essenser/blomstermedisiner, testmetode og et skjema som gjør det mulig å kartlegge et område, enten det er et hus eller et område i naturen. I tillegg benytter utøveren visualiseringsteknikker gjennom hele behandlingen.

Metoden er enkel å lære, men er samtidig et avansert redskap for å arbeide med et område. Du får en mulighet til å optimalisere ditt livsmiljø og samarbeide med naturen for å skape en gunstig atmosfære for alt liv.