Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

Hva er “Bio-resonans behandling”

Hva er “Bio-resonans behandling”

En mulighet til å finne ubalanser, forebygge sykdom og styrke kroppens evne til sunnhet.
I behandlingen benyttes et datastyrt instrument der elementer fra matematikk, elektronikk, biopati, homeopati, energimedisin som akupunktur, psykologi og dataprogrammering er samlet.

Hva skjer i kroppen med denne behandlingen?
Behandlingen foregår via elektromagnetiske impulser fra et spesialapparat som styres av en datamaskin. Apparatet kommuniserer med kroppen på cellenivå.
Dette er ikke et diagnoseverktøy, men et apparat som finner ubalanser i kroppens energier og har egenskaper til å kunne korrigere disse ubalansene.
Kroppen er i utgangspunktet skapt for å kunne klare og ta seg av “stress”-problemer som normalt dukker opp. Imidlertid utsettes vi stadig for større påvirkninger i hverdagen som enkelte ganger gjør at kroppen ikke klarer å hamle opp med dette alene.

Slike påvirkninger/stress kan for eksempel være:

• Arbeidsforhold
• Mellommenneskelige forhold
• Søvnmangel
• Sykdom som gir bekymringer,
• Utslitthet, Smerte med mer.

Hva kan behandlingen hjelpe mot:

• Virus, bakterier, mykoplasma
• Allergier, miljøgifter, sopp, parasitter
• Immunologi, vitaminer/mineraler
• Ubalanse i hormoner, peptider, enzymer
• Åndedretts-, nerve-, hjerte/kar–sykdommer
• Plager fra urinveier, fordøyelse, skjelett,sanseorgan, tenner
• Leddgikt, fibromyalgi
• Psykisk ubalanse, angst, nevroser, depresjoner og andre psykiske lidelser
• ADHD, innlæringsvansker, barndoms- blokkeringer
• Søvnløshet, dårlig appetitt

Hvordan foregår en behandling:

Det forutsettes et nært samarbeid mellom terapeut og klient som bygger på tillit og trygghet for å gjenkjenne, kartlegge og bevisstgjøre problemområder og ubalanser i kropp og sinn.

Bio-resonans

Det benyttes sofistikert datastyrt apparatur, og klienten kobles til dette via hode,- hånd, og ankelbånd.
Apparatet avleser / tester områder i kroppen som trenger energi og denne blir korrigert via samme apparat.
På denne måten er behandlingene/testingene spesielt forebyggende fordi årsaker til lidelser kan fanges opp og energien korrigeres.

Under behandlingen kjennes ingenting, bortsett fra at noen blir litt søvnige og avslappet.

Behandlingstimene er på 90 minutter.
Imidlertid kan det forekomme behandlinger på 2 timer.
Dette avtales i så fall på forhånd.

Antall behandlinger er avhengig av den enkeltes problem og hvordan kroppen responderer på behandling.
Ofte krever akutte plager kortere behandlingstid enn plager som har vart over lengre tid.
Bio-resonans vil virke helsefremmende ved at du får mer energi og føler større velvære.

Hvem passer Bio-resonans for:

Bio-resonans passer for alle; barn, unge og eldre.

Det er en smertefri og skånsom behandling som er individuelt tilpasset hver enkelt.
Det passer for alle som ønsker å optimalisere sin helse.

Om du føler deg sliten, har smerter eller ubehag som du ønsker å redusere.

Dersom du er nysgjerrig på om denne behandlingsformen kan hjelpe nettopp DEG eller noen du er glad i, ta kontakt.