Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

Kinesiologi
Kinesiologi

Læren om bevegelse, kroppsavbalansering, virksom ved bl. a. muskelplager, vitamin- og mineralubalanse, livsstilsplager som gir fysisk og mentalt ubehag og grunnlag for sykdommer. Kartlegging av over-/underskudd på vitaminer og mineraler, allergier og fødevareintoleranse.

Kraniosacralterapi
Kranio sacral terapi

Dyp avslapningsbehandling, bra for whiplash-skader, fysiske og psykiske spenninger

chakra
Chakraterapi
bygger på gamle indiske behandlingsmetoder, og innbefatter ulike massasjeformer, punktbehandlinger, balansering m. m.
Behandlingen tar sikte på å vitalisere den fysiske kroppen, løse energiblokkeringer og opparbeide mental harmoni og overskudd.

sis
SIS (integreringsterapi)
Behandling som tar utgangspunkt i en klassiske/spirituell forståelse av mennesket som helhet, og som igjennom selverkjennelse og understøttende teknikker bidrar til å harmonisere menneskets ulike deler.Jeg utfører også fjernbehandling innen SIS.
Les mer om SIS her.

husrens
Husrens
En husrens er balansering eller gjenkjenning av energier i et område. Det kan være i hus, leilighet, kontorer, stall,låve eller uteområder for den del. Energier er overalt, alt er energi. Disse energiene kan noen ganger påvirke oss i negativ grad av forskjellige grunner. De påvirker oss selvfølgelig også positivt, men da har vi jo ingenting å klage på. Det kan være vi merker nærvær av noen rundt i huset, det kan være man blir trøtt og sliten uten grunn. De elektriske tingene i huset lever sitt eget liv, eller mange andre ting som virker forstyrrende på vår hverdag. Da er det greit å ta en husrens, finne ut hva dette er.

healing
Healing / Helbredelse
Healing er tilføring av ren energi, til hele mennesket. Det betyr at ved fysiske/psykiske tilstander som vi mennesker får, er det fordi det er en blokkering av energi på et eller annet plan. Å heale betyr” å gjøre hel”, altså å få en balanse hos den fysiske, mentale, det emotionelle og den spirituelle delen av et menneske.

still-point
Still Point og Space Clearing
Les mer her.

Avbalansering
Avbalansering
Ved å balansere chakra systemet gir du deg selv en mulighet til å bli bedre kjent med ditt sanne selv, gi slipp på gamle mønstre og å gi deg selv et stille rom for å gjenoprette kontakten med ditt høyere selv.

samtaler
Samtaler
Noen ganger kan opplevde vanskeligheter bli så store at de overskygger den gode hverdagen. Da kan det hjelpe å snakke med noen om det.
Les mer her

Regresjon
Regresjon
Regresjon er en tilbakeføring av sinnet til tidligere hendelser ved hjelp av ulike teknikker. Denne terapiformen bygger på antakelsen om at alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes fram igjen. Det gjelder selv om man har glemt eller fortrengt det som har skjedd.

Drømmetydning
Drømmetydning
Drømmetydning er prosessen med å finne meninger med drømmer. En tar utgangspunkt i det manifeste drømmaterialet (det en husker fra drømmen) for å finne det latente drømmaterialet (drømmens skjulte menig).

Bioenergiser---D-tox-Spa
Bioenergiser – D-tox Spa – Fremtidens behandlingsform

Bioresonans
Bioresonans
En mulighet til å finne ubalanser, forebygge sykdom og styrke kroppens evne til sunnhet. I behandlingen benyttes et datastyrt instrument der elementer fra matematikk, elektronikk, biopati, homeopati, energimedisin som akupunktur, psykologi og dataprogrammering er samlet
Les mer her.

Vibrapati
Vibrapati
Vibrapati – Et 5 årig studium ved Norsk Akademi for Vibrasjonsmedisin – se link til Norsk Akademi for Vibrasjonsmedisin på forsida
Les mer her.

Dokumentert-virkning-ved-bl.a.
Dokumentert virkning ved bl.a.
Psoriasis/eksem
Blodsirkulasjon
Lymfeødem
Allergi
Migrene
Fibromyalgi
ME
Gir energi og overskudd

Renser, avgifter, gir overskudd og energi!

bio
Kvantemedisin / Bioresonans
Bioresonan kartlegger ubalanse i kroppen og er en naturmedisinsk behandlingsform som er totalt smertefri. Les mer

soneterapi
Soneterapeuter
Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.